Biblio

Filters: Author is Jones,David  [Clear All Filters]
1984
Jones, David. Jones Colorizer Schematics. Owego, NY: Designlab, 1984.
Jones, David. Jones Frame Buffer Schematics. Owego, NY: Designlab, 1984.
1981
Jones, David. CAT Operating Instructions. Owego, NY: Experimental Television Center, 1981.
1976
Jones, David. Jones Keyer Schematics. Owego, NY: Experimental Television Center, 1976.
1975
Jones, David. Jones Colorizer Early Schematics. Owego, NY: Experimental Television Center, 1975.